Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2014

GdybysByl
09:33
2737 d4bd
Reposted fromlove-autumn love-autumn vialovesweets lovesweets
GdybysByl
09:26
Pewnego dnia zakochasz się i będziesz naprawdę bardzo nieszczęśliwy.
— "Ostatnia miłość na Ziemii"
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viacontrolled controlled
GdybysByl
09:26
Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec.
— Marek Hłasko
GdybysByl
09:26
  Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz – Sońka
Reposted fromIriss Iriss viacontrolled controlled
GdybysByl
09:13
Chciałbym cię bliżej poznać.
Piękno zawsze mnie onieśmielało.
— Jacek Podsiadło
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viacemek cemek

October 11 2014

GdybysByl
19:26
3671 aa0f
GdybysByl
18:09
Dziękuję Ci za wszystko <3
GdybysByl
18:08
Ona wróci. Moje wiersze to sprawią,
sprawią to moje zaklęcia, moja tęsknota; wessie ją ta próżnia.
— J. Podsiadło
Reposted byislandinthesunekatierinamalusiaahisterycznalentilkajasmine-girlwstanmoshi89
GdybysByl
15:36
"Przynosisz mi książki  i słoneczniki  Przynosisz miód  w słoiku z żółtym niedźwiedziem 
Przynosisz mi gliniane dzbanki  i wielką troskę o moją ciszę 
Dlaczego nie możesz mi przynieść  Miłości"
Małgorzata Hillar
Reposted fromneverragain neverragain
GdybysByl
15:33
Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaVajolatt Vajolatt
GdybysByl
15:33
Przekraczaj granice.
Definiuj wszystko na nowo.
Oszalej.
— 30 Seconds to Mars
Reposted fromkaps kaps viaVajolatt Vajolatt
GdybysByl
15:32
Reposted fromelegy elegy viaobscene obscene
GdybysByl
15:32
7781 b759 500
Reposted fromkjuik kjuik viaobscene obscene
GdybysByl
15:31
GdybysByl
13:40
6173 354a
Reposted fromM74Funky M74Funky vianotoco notoco
GdybysByl
13:39
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viamaryjanejanis maryjanejanis
GdybysByl
11:56
1145 dcab
Reposted fromdangerous-true dangerous-true
GdybysByl
11:55
3293 bc6c
Reposted fromdangerous-true dangerous-true
GdybysByl
11:53
Sprzedać się to jedno – ostatecznie każdego da się kupić. Ale sprzedać się tanio? Boże uchowaj.
— tattwa
Reposted fromkyte kyte viabesideyou besideyou

October 09 2014

GdybysByl
19:03
Natural History Museum, London
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl