Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2014

GdybysByl
20:07
Wymarzony facet dla każdej kobiety.

Jest zawsze kiedy potrzebujesz aby był.
Kupuje wino, drobne prezenty, zabiera na kolacje do restauracji na które sama nigdy nie mogłabyś sobie pozwolić.

Całymi dniami myśli co zrobić aby było między wami jeszcze lepiej.
Kocha Cię, stara Ci się to pokazać jak może.

Zawsze chciałam mieć kogoś takiego.

A teraz.. czasami boje się, ze tylko wmawiam sobie, że go kocham.
Życie bez niego byłoby puste, ale odnalazłabym w nim szczęście, potrafię bez niego żyć.

Boże jestem taką niewdzięczną idiotką.

November 08 2014

GdybysByl
19:07
2551 81c3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafrestyle frestyle
GdybysByl
18:53
3797 e950 500
Reposted frompesy pesy viarzol rzol
18:53
4407 d3ae
Reposted frombng123 bng123 viarzol rzol

November 04 2014

GdybysByl
23:03
Play fullscreen
NO MAN, NO CRY!
Reposted byavaa avaa

October 28 2014

GdybysByl
19:28
Ale jeśli chodzi ogólnie o rzeczywistość, to ja zaczynam się wycofywać, nie mam ambicji nadążać, nie chce mi się. Wolę po prostu żyć. Powoli nabierać powietrza, aż do samego dna.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominpassing inpassing vialikeafreebird likeafreebird
GdybysByl
19:22
4463 27a9
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg vialegohouse legohouse

October 12 2014

GdybysByl
14:57
3631 3bae
Reposted frombearded bearded viashit4you shit4you
GdybysByl
14:55
2018 db22 500
Reposted fromlip lip
GdybysByl
14:50
5121 3b43
Reposted fromSalvator Salvator viashit4you shit4you
GdybysByl
14:46
1919 27c9
Reposted fromkropq kropq vialip lip
14:46
1992 9be0
Reposted fromtwice twice vialip lip
GdybysByl
14:13
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
GdybysByl
14:13
9748 f3fc
Jesteś piękny!
Reposted fromvs vs viashit4you shit4you
GdybysByl
14:12
3179 4fff
GdybysByl
14:12
GdybysByl
14:11
GdybysByl
14:08
GdybysByl
14:08
5356 df7f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viashit4you shit4you
GdybysByl
10:12
3432 a95c 500
Reposted fromdrobnostki drobnostki viawstydem wstydem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl